Management Audit

A szervezetet érintő vagy a szervezeten belüli változások sikere nagymértékben függ a szervezet vezetőinek képességeitől, hozzáállásától és elköteleződésétől. Sok esetben a változások olyan új vezetési környezetet eredményeznek, olyan új elvárásokat követelnek meg a vezetőkkel szemben, melyeknek nem vagy csak részben felelnek meg.
A Captain Management Audit segít a változások előkészítésében, segítségével megállapítható, hogy a vizsgált vezetők az adott szervezetben, az aktuális helyzetben vagy egy változás miatt prognosztizált új feltételeknek, a betöltött munkakörben szükséges vezetői feladatoknak milyen mértékben felelnek meg a szakmai ismeretek, személyes tulajdonságok, képességek valamint vezetői kompetenciák szempontjából.
A Captain Management Audit nemzetközileg bevált módszertan alapján épül fel, és általában az alábbi eszközöket, vizsgálatokat tartalmazza.

Ezek alapján az Ügyfél igényeit és a helyzetet figyelembe véve mindig egyedi megoldást alakítunk ki. Igény esetén a hazai és nemzetközi tapasztalataink alapján benchmark adatokkal is tudjuk segíteni ügyfeleink döntését.
A Captain Management Audit objektív eredménye alapján javaslatot lehet tenni, hogy a vizsgált személy alkalmas-e a kitűzött célok, feladatok ellátására, és ez alapján lehet meghozni a szervezet számára fontos személyzeti döntést. Valamint ha van rá igény, javaslatot ad arra is, hogy mely területeken szükséges fejleszteni a nagyobb hatékonyság elérése érdekében, melynek kimenete lehet egy fejlesztési program is (tréningek, executive coaching).