Gyakori kérdések >
Információ kérés >

Gyakran ismételt kérdések


Mit jelent a Captain név?

A CAPTain a Computer Aided Personality Testing (Számítógéppel Segített Személyiségvizsgálat) kifejezés kezdőbetűiből származik. A név arra utal, hogy a teszt a kiválasztás, az emberi erőforrás-fejlesztés és a motiváció területén a megbízható döntések és ítéletek forrása.


Mit vizsgál a Captain Online teszt?

A Captain Online az emberi igényeket és szerepköröket helyezi vizsgálatának fókuszába; módszere EDWARDS és SCHUTZ szükséglet-, illetve THURSTONES attitűd- és szerepkörelméletein alapul. A rendszer nem vizsgálja a tesztalanyok mélylélektanát, intelligenciáját - kizárólag a munkavégzés szempontjából fontos tulajdonságokra koncentrál, így a legteljesebb mértékben tiszteletben tartja az emberi jogokat.


Ki értékelheti a teszteredményeket?

A Captain Online rendszer kifejlesztésekor elsősorban a vállalati felhasználók igényeire voltunk tekintettel. A Captain Online felhasználói elvégzik a teszteredmények magyarázatára és értékelésére kifejlesztett speciális tréningprogramot. A kiképzendő személynek - aki általában a Személyzeti Osztály munkatársai közül kerül ki - jártasnak kell lennie az interjúkészítésben, de az interjútechnikák mellett ismernie kell a különböző munkahelyi magatartásformákat is. A rendszer használatát emellett a Captain Hungary Kft. tanácsadói is segítik.


Mennyi időre van szükség a teszt kitöltéséhez?

A tesztalanynak 183 kijelentéspár közül kell választania; ehhez általában 20-30 percre van szüksége. A rendszer könnyen áttekinthető, táblázatos formában adja vissza a teszteredményt; ennek megértéséhez és feldolgozásához a gyakorlott felhasználónak néhány percre van szüksége. A Captain Online kézikönyv fontos szempontokkal és kérdésekkel segíti a visszacsatoló interjúra történő gyorsabb felkészülést.


Szükségesek-e a visszacsatoló interjúk?

A teszteredményt minden esetben meg kell beszélni a tesztalannyal; így megelőzhetők a félreértésből eredő értelmezési hibák. Megeshet ugyanis, hogy egy adott problémának természetes magyarázata van, amelyre anélkül, hogy megbeszélnénk a tesztalannyal, a teszteredmények értelmezője képtelen lenne rájönni.


Lehet-e manipulálni a teszteredményeket?

A Captain Online egy úgynevezett indirekt teszt; a tesztalany a feltett kérdésekből nem tud a közvetlenül a vizsgált mutatókra következtetni. A teszteredmények tudatos eltorzítása így gyakorlatilag kizárt.


Frusztrálja-e a jelölteket a számítógépes teszt?

A kiválasztási folyamat minden esetben izgalmakkal jár, és rendkívül megterheli a jelölteket. Egy számítógépen kitöltendő teszt természetesen további fáradságot kíván meg a tesztalanyoktól; az interjúkhoz képest nem növeli azonban a jelöltek bizonytalanság-érzetét. Mivel a gép nem dönt, csupán támpontokat nyújt a döntéshozó szakemberek számára, fontos az interjúztató emberséges és korrekt hozzáállása, amely megérteti a jelöltekkel a számítógépes teszt lényegét, szerepét és szükségességét. A Captain Online teszttel kapcsolatban nem ismerünk olyan esetet, amelynek során a tesztalany megtagadta volna a teszt kitöltését.

Nem sérti-e a tesztelés a személyiségi és adatvédelmi jogokat?

A tesztelés önkéntes alapon történik. Az eredményekről kizárólag a Captain Hungary Kft. jogosult munkatársai szerezhetnek tudomást, akik vállalják, hogy az adatvédelmi és személyiségi jogok rendelkezései szerint kezelik azokat. A teszteredményeket a teszt kiértékelésének napjától számított maximum 1 évig tároljuk, majd megsemmisítjük. Ha a tesztalany kívánja, akkor a tesztértékelést követően eredményét azonnal töröljük az adatbázisunkból. Az adatokat semmilyen más cél érdekében nem hasznosítjuk (pl. harmadik személynek továbbítás, nyilvánosságra hozatal).


Milyen minőségi tanúsítványokkal rendelkezünk?

A hivatalos szakmai szervezet, a Magyarországi Tesztbizottság elismeri a Captain teszteket. Nemzetközi cég lévén Svédországban és Németországban engedéllyel ill. ISO minősítéssel rendelkeznek az általunk használt tesztek. Az objektivitás, érvényességi- és megbízhatósági vizsgálatok eredményei igény szerint elérhetők (idegen nyelven).


Mi a biztosíték rá, hogy az tölti ki a tesztet, akinek kell, és nem más?

Ez a kérdés más kiválasztási eszközöknél is ugyanúgy felmerül. Mi a biztosíték rá, hogy a jelölt az interjún igazat mond? Mi a biztosíték rá, hogy önéletrajza valósághűen ábrázolja a szakmai előre menetelét? A gyakorlat azt mutatja, hogy legkésőbb a személyes beszélgetés és visszajelzés során, ill. más forrásokból is (pl. referenciák, AC, interjú, munkatársak, vezetők értékelése) kiderül, hogy a személy "hazudott-e" vagy sem.