Captain verbális képesség teszt

A verbális teszt esetén a szövegértés, a szövegelemzés, a helyes következtetések levonásának képességét mérjük. Ennek megfelelően a kérdések arra irányulnak, hogy mennyire képes valaki pontosan megérteni a szövegekben foglalt információkat, mennyire tud belőlük helyes következtetéseket levonni. A szövegek tükrözik az üzleti életben előforduló feladatokat, bizonyos keretek között a terminológiát is. Az, aki jó eredményt ér el, gyorsan és pontosan olvas, alaposan megérti a szövegben foglaltakat, valószínűleg nem kerülik el figyelmét lényeges szempontok. Képes gyorsan helyes, logikus következtetések levonni, kiismeri magát homályosabban megadott feladatok között is, írásos kommunikációja jó. Aki gyenge eredményt ér el, vagy nagyon lassan olvas, vagy nem képes írott szövegeket helyesen értelmezni, rosszul kommunikál írásban. Magyarul és angolul is elérhető.
Kérdések száma: 15
Kitöltési idő: 15 perc
Papír-ceruza és online verzióban is elérhető

Captain numerikus képesség teszt

A numerikus teszt esetében azt vizsgáljuk, hogy valaki mennyire képes grafikonokon megadott adatokat értelmezni, belőlük helyes következtetéseket levonni, gyorsan és pontosan számolni. A könnyebb feladatokhoz elég egy grafikont értelmezni, a közepesen nehéz feladatok esetén kettőt, a nehéz feladatoknál pedig három grafikon alapján lehet megválaszolni a kérdéseket. Aki jó eredményt ér el, az gyorsan és biztosan számol, képes grafikonokat helyesen értelmezni, tisztában van az alapvető műveletekkel és fogalmakkal, munkahelyén valószínűleg mindig számítani lehet számadatokkal kapcsolatos ítélőképességére. Aki gyenge eredményt ér el, vagy nem tud számolni, vagy nagyon lassan, vagy nincs tisztában az alapvető műveletekkel, munkahelyén valószínűleg kerülni fogja a számokkal kapcsolatos munkákat, vagy nagyon nagy stresszt jelent a számára, és gyakran követ el kisebb nagyobb hibákat e téren. Magyarul és angolul is elérhető.
Kérdések száma: 15
Kitöltési idő: 20 perc
Papír-ceruza és online verzióban is elérhető