önismereti teszt, amellyel a tesztalany önmagát értékelheti a CAPTain Analízis 38 szempontja szerint, bemutatja, hogy a tesztalany miként vélekedik önmagáról, hogyan felel meg a munkakörében, milyennek szeretne látszani környezete szemében.
A kiválasztás során az önértékelés és a CAPTain Analízis eredményének összevetése, az eltérésekből adódó kérdések fontos támpontot nyújtanak a tesztet követő személyes beszélgetéshez.
A CAPTain Szubjektív tesztet azonban elsősorban a személyzet- és szervezet fejlesztés különböző területén használjuk.