Az elnevezés arra utal és a módszer lényege az, hogy az értékelés során az értékelt személy teljes környezetének véleményét hasonlítják össze a saját véleményével.
Az értékelést általában a felettes, munkatársak, beosztottak, de sok esetben az Ügyfél, beszállító végezheti el. Mindazon személyek, akik az értékelt munkatárssal közvetlen napi kapcsolatban vannak és ezért annak viselkedését, munkáját, személyiségét saját tapasztalatuk alapján pontosan meg tudják ítélni. A módszer legnagyobb előnye tehát, hogy egy holisztikus és objektív képet ad a vizsgált személyről.
A 360° értékelést elsősorban fejlesztési eszközként használjuk, mely hatékonyan segíti az egyén fejlődését a munkaköri elvárások és a munkahelyi környezetnek, vállalati kultúrának való jobb megfelelésben. Továbbá a teljesítmény értékelés eszköze lehet részben vagy egészben (ahol tisztán kompetencia alapú az értékelés).  Mint ilyen nagyszerű visszajelzési eszköz lehet a tehetségmenedzsment programban résztvevők számára is.
A CAPTain 360° értékelés egyike a ma Magyarországon elérhető (nem túl sok) számítógéppel támogatott értékelő rendszerek közül. Itthon és külföldön is jó referenciákkal rendelkező korszerű módszer, mely bármely szervezetben könnyen és gyorsan bevezethető.