CAPtain Munkakör-elemző

A CAPTain Munkakör-elemző rendszer elsősorban a CAPTain Profil kialakítására szolgál és ezzel a CAPTain tesztek használatát segíti.
Emellett azonban kiváló eszközt nyújt a Kompetencia elemzéshez is és bármely munkakör-elemzésnél hatékonyan felhasználható.
A CAPTain Munkakör-elemző rendszer egy speciális kérdőívet tartalmaz, mely papír alapon és Interneten keresztül is elérhető, és melynek segítségével bármilyen munkakör esetén könnyen és gyorsan kialakítható a követelményprofil.
A Munkakör-elemző használatával biztonságosan meghatározhatóak azok a fontos tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó követelmények, melyek leginkább jellemzik az adott munkakört. Továbbá a CAPTain Munkakör-elemző a kérdőív kitöltését követően automatikusan létrehoz egy olyan munkaköri leírást, melynek segítségével pontosan azonosíthatóak az adott munkakörhöz tartozó kompetenciák, azaz mindazon tapasztalatok, ismeretek, képességek, a személyes tulajdonságok, viselkedés, stb., melyek együttesen az adott munkakör sikeres betöltését eredményezhetik.
A Munkakör-elemzést megfelelő oktatás után bárki elvégezheti. A CAPTain Munkakör-elemző rendszer használatát kézikönyv is segíti, mely szisztematikus utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet a Munkakör-elemző kérdőív eredményét CAPTain követelményprofillá konvertálni.
A kézikönyv a követelményprofilok elemzésének és készítésének sokéves tapasztalatán alapul.